Özcan Baripoğlu

Özcan Baripoğlu Makaleler 19

Dr. Özcan Baripoğlu, PhD 1987 yılında Tıp fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD’da doktorasını tamamladı. 1996 yılından bu yana Türk Tabipleri Birliği bünyesinde ve değişik sivil toplum kuruluşlarında işçi sağlığı üzerine çalışmalar yapmaktadır.

2016 Önlem Dergisi